Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő azonosító adatai, elérhetősége

Név: NARTEX Pénzügyi Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Tomori utca 34.

Cégjegyzékszám: 01-10-049721

Telefon: +36 522 2040

Honlap: www.nartex.hu

Elektronikus levélcím adatvédelmi ügyekben: adatvedelem@nartex.hu

Adatfeldolgozó

A működés során a Társaság az alábbi adatfeldolgozókkal áll szerződéses kapcsolatban:

1) Könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatások CREDIT-CONTÍR Kft. 1088 Budapest,

Szentkirály utca 29-31.

2) Üzleti számítástechnikai rendszerek karbantartása, üzemeltetése és támogatása BARAKUDA Kft. Székhely: 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 8.
3) Könyvvizsgálói szolgáltatások KNOW-HOW AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. Székhely: 2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 23. fszt. 2

Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Bármely eljárás kezdeményezése előtt kérjük, hogy vegye fel Társaságunkkal a kapcsolatot az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül és panaszát küldje meg számunkra! Társaságunk Önnel mint panaszossal együttműködik, és amennyiben a panasz alapján azt indokoltnak találjuk, a jogszerű állapotot haladéktalanul helyreállítjuk!

Ön továbbá jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (a továbbiakban: NAIH) eljárását kezdeményezni és panaszt tenni, ha úgy gondolja, hogy a Társaságunk az Ön személyes adatai kezelése során megsérti a Rendelet előírásait.

Ebből a célból megadjuk a NAIH elérhetőségeit az alábbiak szerit:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hivatal

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Központi elektronikus levélcím:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:www.naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Fax szám: +36 (1) 391-1410

Online ügyintézés indítója: http://naih.hu/online-uegyinditas.html